Mätutrustning:
Leica GPS - System 200, 300 och 500
Totalstationer Leica TCM 1800L, TCRA1102,
Fältminne PCMCIA-Kort, minnesmoduler
Centreringsutrustningar
Elektrooptiskt avvägningsinstrument NA3000

Beräkningsprogram/Cad:
SKI PRO
KORDAB, AutoCad, TopoCad, Gtrans.