Personliga referenser:
 
  • Banverket Norra Regionen, Ulf Wallén, 0920-354 79

  • Banverket Mellersta Regionen, Lars Freij, 026-14 43 39

  • Ljusdals Kommun, Lars Svensson, 0651-183 46

  • WSP Samhällsbyggnad, Jan Berglund, 023-459 40

  • WSP Samhällsbyggnad, Mats Granström, 026-66 35 50

  • WSP Samhällsbyggnad, Sven-Gösta Rundqvist, 031-61 44 15

  • NCC Construction Sverige AB, P-O Jernberg, 0650-156 45

  • NCC Construction Sverige AB, Björn Engh, 0651-766252

  • Markbyggarna, Joakim Mossberg, 026-17 84 76, 070-414 00 62

Referensprojekt finns i min referenslista