Per Erik Froom, behörig mätningsingenjör med 19 år i yrket, varav 12 år som anställd hos AB Jacobson & Widmark, och i egen regi sedan 1997, med huvudsakligt verksamhetsområde mät- och kartteknik inom infrastruktur och övrig byggprojektering. Förutom lantmäteritekniska mätningskunskaper innehas specialkunskaper inom exv GPS-teknik och precisionsmätning. Innehar SOS-behörighet. ”Arbete På Väg, A” är genomförd och godkänd generell TA-plan finns.

CV Word format

Referenser Word format

Utrustningsuppgifter

 

                    Per Erik Froom