AB Persson & Froom
Mät- och kartteknik
inom infrastruktur och övrig byggprojektering.
Presicions och lantmäteriteknisk mätning samt GPS-teknik.

AB Persson & Froom 556543-7471 med säte i Ljusdal, Gävleborgs Län, har som huvudsakligt verksamhetsområde mät- och kartteknik inom infrastruktur och övrig byggprojektering.
Förutom lantmäteritekniska mätningskunskaper innehas specialkunskaper inom exv GPS-teknik och precisionsmätning. Genom vårt nätverk, med flera likvärdiga företag ingående ges goda möjligheter till flexibla och heltäckande lösningar avs resursbehov och teknik. Vi är för närvarande fem medarbetare.