Vi ger Er tid till annat.
Detta är för Er som behöver få saker och ting gjort
men inte har tid till det.

Vi erbjuder Er följande tjänster:
 Kundregistrering och uppdatering
 Likviditetsanalys
 Dataskrivhjälp
 Bokföring
 Löner


 Ordning på skrivbordet och pärmar
 Underlag för bokslut
 Skrivsnabbhet
 Flexibilitet
 Sekretess
 Kvalité
Läs mitt CV med referenser.

Mobil Tfn: 070-324 84 21
e.mail. bettan@p-f.se